Peder Chr. Løvenskiold

Fastighets AB Balder kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom

Fastighets AB Balder, med Erik Selin som største eier, kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS

Et av Sveriges og Nordens største eiendomsselskap, børsnoterte Fastighets AB Balder kjøper 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. Transaksjonen omfatter Anthon B Nilsen-konsernets samlede eiendomsportefølje med eiendommer i Oslo og på Lahaugmoen, samt en utviklingsportefølje på 170.000 kvadratmeter i Østlandsområdet. Markedsverdien av eiendommene som inngår i transaksjonen er nærmere tre milliarder kroner.

- Med Balder som deleier får vi styrke til å flytte virksomheten opp en divisjon i Norge. Vi får finansiell kraft til å kunne konkurrere om, og påta oss, større og mer omfattende utviklingsprosjekter. Dette blir bra både for det norske eiendomsmarkedet, for våre ansatte og for oss som eiere i fremtiden, sier administrerende direktør Peder Chr. Løvenskiold som sammen med Nicolai H. Løvenskiold vil kontrollere de andre 50 prosent av eiendomsselskapet, i en pressemelding.

- Med Balder som medeier får vi også tilgang til kompetanse og erfaring fra segmenter der Anthon B Nilsen foreløpig ikke har hatt fotfeste, for eksempel bolig- og hotellmarkedet, sier Løvenskiold i meldingen.

I en kommentar til satsingen i Norge legger Erik Selin, konsernsjef og hovedeier i Balder, vekt på at Balder til nå ikke har funnet den riktige løsningen for å etablere seg med tyngde i det norske markedet.

– Vi har gjort et par investeringer i Oslo og Innlandet, men ikke fått etablert en ledende posisjon slik vi har i Danmark og Finland – i tillegg til i hjemmemarkedet Sverige. Gjennom investeringen i Anthon B Nilsen Eiendom og den posisjonen og porteføljen de har utviklet, får vi gjennom én transaksjon tilgang til et fullt, profesjonelt utviklingsmiljø og et godt potensial for videre utvikling. Vi mener det finnes gode utviklingsmuligheter i det norske markedet for begge våre hovedsegmenter, både næringseiendom og bolig, sier Selin.

- Transaksjonen er gjort mulig ved at Anthonstiftelsen (Reidar og Gunnar Holsts Legat) har ønsket å bli løst ut som eier i Anthon B Nilsens eiendomsvirksomhet. Peder Chr. Løvenskiold og Nicolai H. Løvenskiold vil som følge av endringene bli 100 prosent eiere av Anthon B Nilsen AS – som igjen vil eie 50 prosent av Anthon B Nilsen Eiendom AS. I tillegg vil Anthon B Nilsen og selskapets eiere kontrollere 59 prosent av utdanningsvirksomheten Intendia Group og dette selskapets aktiviteter i Norge og Sverige. Anthonstiftelsen vil fortsette som direkte eier i Intendia Group med 38 prosent av aksjene. Transaksjonene er vedtatt med forbehold om Stiftelsestilsynets godkjennelse av nødvendige endringer i Anthonstiftelsens vedtekter, heter det i meldingen.

Endringene forventes gjennomført med effekt fra slutten av november. Advokatfirmaet Haavind og Akershus Eiendom har vært rådgivere i prosessen.