Fastholder planen om kjøp av Spinnaker

Hydro tar sikte på å gjennomføre oppkjøpet av Spinnaker Exploration Company i løpet av fjerde kvartal, blir det fastholdt i en pressemelding tirsdag.

På bakgrunn av uttalelser gitt av operatørselskapet Murphy Oil Corporation i forrige uke vedrørende reservene i oljefeltet Front Runner i Mexicogulfen har Hydro sammen med Spinnaker Exploration Company på ny gjennomgått Spinnakers halvårlige reserveinformasjon. Hydro er ikke gjort kjent med noen vesentlig endring i informasjonen om Front Runner sammenliknet med hva som tidligere har vært gjort kjent for Hydro, heter det i pressemeldingen. Hydro tar sikte på å gjennomføre oppkjøpet av Spinnaker i løpet av fjerde kvartal.