Faren ikke over for bankene

Faren er ikke over for bankene. De trenger mer kapital for å møte utfordringene som melder seg etter hvert som låntakerne får problemer, mener Norges Bank.

Norske banker har hittil klart seg noenlunde bra gjennom finanskrisen, men rapporten Finansiell stabilitet 1/09 som Norges Bank presenterte tirsdag ga klar beskjed: Vanskene er ikke over for norsk næringsliv. Nye og større problemer kan komme. Utlånstapene vil øke. Bankene trenger mer kapital for å bedre tilgangen på finansiering og være robuste i fremtiden.

Øker fortsatt
Utlånstapene har økt det siste halve året og vil fortsette å øke etter hvert som de økonomiske nedgangstidene rammer bankenes låntakere. Lønnsomheten er redusert, og finansuroen har ført til en krevende situasjon for bankene.

- Bankene bør være føre var og bygge opp kapitalen nå. Statens finansfond er opprettet slik at bankene lettere kan styrke soliditeten, og det vil bedre evnen til å formidle kreditt, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Han mener bankene må være føre var og bygge opp kapitalen nå.

Nye tap kommer
Norges Bank regner med at de største tapene trolig vil komme på utlån til næringer med mye bankgjeld og svake utsikter. Det gjelder for eksempel næringseiendom og sjøtransport.

- Bankene må ta høyde for uværsdager når de vurderer sitt kapitalbehov. Soliditeten kan styrkes ved å redusere kostnadene og øke inntektene gjennom tilførsel av ny kapital, sier Qvigstad.

Han viser til at kapital kan hentes fra eierne, i markedet eller ved å søke Statens finansfond.