Fare for streik i Widerøe

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom flygerne og ledelsen i Widerøe. De møtes til mekling senere onsdag, men det går mot streik, melder NRK.

Årsaken er at flygerne mener at tilbudet på 0,7 prosents lønnsøkning er skammelig lavt i forhold til hvordan situasjonen er i selskapet.

- Vi har fått et tilbud fra vår arbeidsgiver som vi ikke kan akseptere. I et rekordår hvor de har 100 millioner kroner i overskudd i første halvår tilbyr de oss 0,7 prosent. Det kan vi ikke leve med, sier nestleder Aleksander W. Gjems i flygerforeningen i Widerøe.

Han er ikke optimistisk foran meklingen hos Riksmeklingsmannen.
- Vi kan per i dag ikke se at det kan bli noen løsning på dette, slik at det er en stor sjanse, slik vi vurderer det, for at det blir streik, sier han.

Riksmeklingsmannen har satt fristen til torsdag 16. august ved midnatt. Er det ikke oppnådd enighet mellom partene da, vil en eventuell streik blant pilotene i Widerøe føre til at alle Widerøefly står fra fredag morgen.