Fare for snøskred i vinterfjellet

Norges Geotekniske Institutt varsler markert rasfare på Vestlandet og i Troms. Politiet i Troms ber folk som skal ut på tur i helgen, være forsiktige.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har varslet politiet om snøskredfaren i Troms. Både der og på Vestlandet er skredfaren markert, og ligger på nivå 3 på den europeiske skredfareskalaen som går fra 1 til 5. 5 tilsvarer meget stor skredfare.

– Skredfaren er markert. Det har snødd ganske mye den siste uken. Dessuten har det blåst en del, noe som medfører økt skredfare, sier skredekspert Stein Bakkehøi ved NGI til Bergens Tidendes nettutgave.

Politiet i Troms ber folk som skal ut i friluft i helgen om å være varsomme.

– Ferdsel i skredutsatte områder bør unngås på grunn av snøskredfaren, sier politistasjonssjef Kurt Pettersen i Tromsø i en pressemelding.

Brattheng med helling over ca. 30 grader bør unngås ved markert skredfare, advarer politiet.

Det er liten risiko for at skred skal ramme bebyggelse, men NGI ser ikke bort fra at skred kan nå utsatte veistrekninger i det nordnorske fylket.

Skredeksperten mener folk har all grunn til å være forsiktig hvis de har tenkt seg ut på ski i fjellet i Sør-Norge.

– Flest skiløpere tas av skred når faren er markert. Da er været såpass bra at folk tar seg en tur på ski. Blir skredfaren stor eller meget stor, velger de fleste å holde seg hjemme, sier Bakkehøi.

– Fjellområdene i Sør-Norge er ustabile, og skredfaren er markert helt opp mot Strynefjell, sier Bakkehøi til NTB.