Fare for panikk

Mange frykter at verdens børser skal bli enda mer urolige. Det er nå kjent at boligsalget i USA har gått ned med 11 prosent i andre kvartal i år. Boligsalget i Amerika er kanskje ett av de mest følsomme parametre børsene styrer etter.

Problemet i USA er at det er lånt ut vanvittig med penger gjennom såkalte subprime-lån. Dette er lån som gis til folk som egentlig ikke er kredittverdige. Når renta stiger, har mange av disse låntakerne ikke mulighet til å betjene lånene. De må derfor selge. Men når mange selger til samme tid, er det gjerne slik at verdiene på eiendommene synker. Det er nettopp dette som nå skjer i USA. Panikken er derfor i ferd med å overta.

Det er selvsagt grådighet som ligger bak alle disse tvilsomme utlånene. I gode tider kan man tjene enormt med penger, men faren for tap i nedgangstider er desto større. Også i Norge er det mange som stiller spørsmål til bankenes utlånspolitikk. Veldig mange har kjøpt for dyre hus og leiligheter i forhold til det vedkommende låntaker har av inntekt. Når man samtidig lånefinansierer et enormt forbruk, er selvsagt faren til stede for at det kommer et kollaps også her.
På den annen side er det veldig mange som sitter på eiendommer som langt overstiger det vedkommende har i lånegjeld. Forholdene kan derfor ikke sammenlignes med de man nå opplever i USA. Men for verdens børser er selvsagt det som skjer skummelt. Isen smelter fort i magene til aksjemeglere.