Fare for lokale oversvømmelser

Det er fare for lokale oversvømmelser i byer og tettsteder og rask vannføringsøkning i bekker og små vassdrag, som følge av varslet intens nedbør fra natt til onsdag og frem til torsdag, melder NVE.

Vannføringen forventes ikke å nå varslingsnivået for flom (5-års flom) i større vassdrag. Det gjøres oppmerksom på at mengde og utbredelse av nedbør, ifølge Meteorologisk institutt, er usikker, og dermed er også vannføringsprognosene usikre. Det oppfordres til å følge med på værmeldingen.