Fare for 50-årsflom

Det flommer over i enkelte av landets fylker. Norges vassdrags- og energidirektorat frykter 50-årsflom i Nordland.

Høye temperaturer har de siste dagene ført til stor snøsmelting og raskt stigende vannføring. Vannføringen er i ferd med å nå toppen, noen steder på nivå rundt 50-årsflom, som er vannføringen som i gjennomsnitt overstiges hvert femtiende år. Dette gjelder særlig steder som på grunn av stabile til økende temperaturer og lite nedbør vil oppleve stor snøsmelting. Både i Troms og Nordland med større vassdrag sør for Bodø er det svært høy vannføring. I Vefsna i Nordland antar NVE at vannføringen kan nå nivåer omkring 50-årsflom. Videre gjelder direktoratets flomvarsel Driva og Rauma i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Også her kan vannføringen komme på nivåer rundt 50-årsflom. I tillegg gjelder varselet Gudbrandsdalslågen i Oppland før samløpet med Otta og nordlige sideelver til Otta er vannføringen høy, samt øvre deler av Namsen i Nord-Trøndelag