Fare for 50-årsflom

Det er ventet høyere temperaturer i tiden fremover, og dermed blir det kraftig snøsmelting mange steder.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler at det kan komme til å bli 50-årsflom hvis varmen varer i flere dager. Det er særlig i elvene Vefsna, Driva og Rauma at det kan bli 50-årsflom. Denne prognosen er imidlertid usikker og avhengig av hvordan værforholdene utvikler seg. Prognosen for de nærmeste dagene er sikrere, og NVE varsler at det kan bli femårsflom i en rekke elver i Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark. NVE sendte fredag ut flomvarsel for disse fylkene. I Nordland vil elver sør for Bodø være spesielt utsatt, særlig Vefsna. I Trøndelag ventes det flom i øvre deler av Namsen, øvre deler av Driva og andre mindre høyereliggende vassdrag. I Gaula ventes det også økt vannføring, men ikke så mye at det vil nå nivået for femårsflom. I Gudbrandsdalslågen i Oppland er det varslet femårsflom i de øvre delene før elva løper sammen med Otta og i de nordlige sideelvene til Otta. I Otta er det varslet økt vannføring, men ikke så mye at det vil bli femårsflom. I Hedmark kan det bli femårsflom i mindre høyereliggende elver nord i fylket. I selve Glomma er det ikke ventet femårsflom.