Får skylden for bygningskollaps

Norske Sektor EiendomsPartner får skylden for en bygningskollaps i Litauen.

Det norske selskapet Sektor EiendomsPartner får skylden for at et boligbygg på fire etasjer med 20 mennesker kollapset torsdag, skriver Dagbladet. Årsaken skal være byggeherrens oppføring av 64 nye leiligheter på nabotomta. Ifølge kilder Dagbladet har vært i kontakt med ble ikke bygningsmassen, som nå har kollapset, godt nok sikret da nabobygget ble revet. Det skal visstnok være en vannlekkasje under bygget som gjorde at bygget knakk sammen. Sektor EiendomsPartner har nå innkvartert de 20 husløse på hotell. Tiden vil imidlertid vise om de må ta ansvar for bygningskollapsen.