Får oppgradere Boenfossen kraftverk

I vedtaket har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lagt vekt på at en utbygging av Boenfossen kraftverk vil være et bidrag til økt fornybar kraftproduksjon med begrensede miljøeffekter.

Eksisterande kraftverk skal benyttes, med inntak på kote 15,5, like ved dagens inntak. Brutto fallhøgde blir på rundt 13,2 meter. Vannet blir ledet inn i eksisterende tilløpstunnel, som får økt tverrsnitt til 20 m2.