Får mer asfalt for pengene

Økt konkurranse i asfaltbransjen gjør at Statens vegvesen vil asfaltere fem mil ekstra på de største vegene på Østlandet i år.

Konkurransen er hard mellom asfaltentreprenørene på Østlandet. - Det gir mer asfalt og dermed bedre og tryggere veger for bilistene, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Statens vegvesen, Region øst. Men fortsatt gjør flere år med for lite penger til asfaltering at Vegvesenet er langt unna sine egne mål for god standard på vegdekket. Region øst har fått 168 millioner kroner til dekkefornying i 2004. Målet i Nasjonal transportplan er å hente inn etterslepet på asfaltdekker innen 2011. - Økt konkurranse gir oss asfalt for 25 millioner ekstra år. Samtidig har vi fått 19 millioner kroner mer i løpet av året. Det gjør at vi kan asfaltere ni mil mer enn planlagt i år. Vi trenger 220 millioner kroner hvert år for å nå asfaltmålet vårt. Det er 440 kilometer med nytt dekke årlig, sier Dahl. Et godt asfaltdekke skal ifølge Vegvesenet ha en spordybde på maks 16,5 millimeter på 90 prosent av vegnettet på de største vegene. Ikke noe sted skal spordybden være mer enn 25 millimeter. I tillegg er det også krav til jevnhet langsetter vegbanen. Dahl er forsiktig med å ville legge inn prisnedgangen på 15 prosent fra 2003 til 2004 på asfalt i budsjettene i årene som kommer. - Konkurransen er tøff, og marginene små. Jeg er ikke sikker på om konkurransen vil være like stor i årene som kommer, sier Dahl. Prisene på hva vegvesenet må betale for asfalt varierer mye i regionen. I Oslo er prisene presset ned til 233 kroner tonnet. I Gudbrandsdalen er tonnprisen 386 kroner. I snitt gir det to kilometer nytt dekke for en million kroner. Kolo Veidekke er klart størst på asfalt på Østlandet med halvparten av markedet. Lemminkainen, Mesta og Skanska ligger fra 12 til 17 prosent hver seg. Dahl mener Vegvesenet kan gi bilistene flere nye kilometer med nytt dekke når de ser asfaltarbeidet på Østlandet under ett. - Økonomisk tjener vi på å inngå kontrakter over de gamle fylkesgrensene. Vi har også fått et større fagmiljø å spille på i Vegvesenet på Østlandet. Vi vil også kunne bestille færre asfalttyper enn det de gamle vegkontorene gjorde til sammen. Det gir større kvanta av hver type asfalt, og dermed mer og bedre asfalt for pengene. En mer holdbar asfalt gjør at vi slipper å asfaltere så ofte som tidligere, sier Dahl. Her er de viktigste asfaltarbeidene på Østlandet i august og september: Østfold Rv 120 Moss Kåbøl Rv 114 Nordby Våler/Sarpsborg Stor-Oslo Rv 150 Store Ringvei E18 Mosseveien Rv 163 Østre Aker veg Romerike E6 Kløfta - Arteid bru E6 Oslo gr. Skedsmokorset E6 Gran Arteid bru E6 Jessheim Kverndalen Hedmarken-Østerdalen og Glåmdalen E6 Bergshøgda Økelsrud Rv 30 Tolga Os Rv 3 Rena Alvdal Rv 2 Kongsvinger Rv 222 Vien Hamar Rv 3/25 Elverum Rv 222 Tangen Stange Rv 24 Støa Uthus Vestoppland E 16 Husaker - Ryfoss Rv 34 Granum Hov Rv 33 Nordsinni - Gudbrandsen Gudbrandsdal E6 Otta Sel E 136 Dombås Kjøremgrenda Rv 257 Heidal Rv 27 Venabygdsfjellet