Fant dynamitt i tunnelveggene

PEAB fant udetonert dynamitt i tunnelveggene da de overtok arbeidet med Hanekleivtunnelen fra Statens vegvesen i 1997.

Funnet av dynamitten «vitner om manglende kontroll under utførelse og mangelfull sluttrensk», heter det i en geolograpport som Aftenposten har fått tilgang til. De udetonerte sprengladningene ble funnet på et tidspunkt da tunnelen angivelig var ferdig sikret fra vegvesenets side. Ettersom det senere skulle bores montasjebolter for vann- og frostsikring i tunnelen, kunne dynamitten ha kostet menneskeliv. Dette var meget alvorlig. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha skjedd med arbeiderne hvis de hadde truffet på disse ladningene under boring, sier daværende anleggsleder for PEAB, Kjell Roar Nordvik, til Aftenposten. 1. juledag raste det ut 200 kubikkmeter steinmasser i Hanekleivtunnelen på E18 i Vestfold.