Foto: NTB Scanpix

Fall den vanligste arbeidsulykken i fjor

Av nesten 22.000 arbeidsulykker som ble rapportert til Nav i fjor, skyldtes om lag en femdel ulykker som følge av fall.

Fall er den mest rapporterte ulykkestypen innenfor næringsgrupper som gjerne blir assosiert med ulykker i arbeidslivet, som for eksempel bygg- og anleggsvirksomhet og transport og lagring, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I 2019 ble det rapportert totalt 21.991 arbeidsulykker inn til Nav. I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær.

Totalt i fjor ble det rapportert 7,7 arbeidsulykker per 1.000 ansatte i Norge.