Fagspesialist for feltenhet, grunnundersøkelser

Vil du være med å forme fremtidens byer og samfunn? Da er Sweco stedet for deg. Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne forventer; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som alltid er tilgjengelig, med etterspurt kompetanse og som er engasjert i kundenes prosjekter.

FirmaSweco Norge
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist01.05.2018

Sweco Bergen er Vestlandets største rådgiver og en arbeidsplass med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et ekte engasjement for lokalmiljøet. Vi er over 250 ansatte som arbeider i nye og inspirerende kontorer på Fantoft. Her vil du møte et godt og motiverende arbeidsmiljø som legger vekt på ansvarlighet, kompetanse og gode relasjoner.

Sweco har et sterkt geofaglig miljø. På landsbasis er vi over 100 fagfolk, og i Bergen er vi 20 engasjerte og dyktige kolleger med variert kompetanse innen geoteknikk, geologi, miljøgeologi og ingeniørgeologi. Vi arbeider med små og store enfaglige og flerfaglige prosjekter, spesielt innenfor samfunnssektorene bygg, industri, energi og infrastruktur. For tiden er vi sentrale i Bybanen til Fyllingsdalen, E16 Bergen Voss, Høgskulen på Vestlandet og Tine Meierier.

Vi har ambisiøse planer for å videreutvikle geofagområdet i Sweco og søker nå erfaren boreriggfører for grunnundersøkelser. Den rette kandidaten vil ha ansvar for å følge opp feltarbeidet og å utvikle det faglige miljøet innenfor geofag i Sweco. Stillingen inngår i et nyopprettet fagfelt som den rette kandidaten vil være med å etablere og lede. Vi leter etter kandidat som er selvstendig og syntes det er spennende å være delansvarlig for å bygge opp et nytt fagområde.

Stillingsbeskrivelse:

Vi søker deg som er erfaren boreleder, men som ønsker oppgaver utover det å kjøre borerigg.

Stillingen vil kreve god kompetanse innen grunnboring og de tilleggsoppgavene som knyttes til grunnundersøkelser. Hovedoppgavene vil bestå av å være bindeleddet mellom kontoret og borelederen i boreteamene og å sikre god utvikling og kvalitet.

Du vil ansettes til vårt kontor i Bergen, men vil kunne arbeide på prosjekter i hele Sør-Norge, inkludert Trøndelag.

Dine arbeidsoppgaver vil kunne omfatte:

 • Bygge opp geofagområdet i Sweco
 • Utføre høy-kvalitets grunnundersøkelser med borerigg.
 • Sikre at nødvendig utstyr er på plass for å kunne utføre oppdragene.
 • Kvalitetssikre og ivareta vilkår i kontrakter.
 • Fylle ut og sende inn borelogger, prøvekort og rådatafiler hver dag.
 • Være med på SJA (Sikker Jobb Analyse) før oppstart av borearbeid.
 • Ivareta HMS på arbeidsplassen.
 • Grunneierkontakt/oppfølging. Dette inkluderer blant annet:
 • Profesjonell og høflig kommunikasjon med berørte grunneiere.
 • Følge opp og ivareta henvendelser/pålegg fra grunneiere.
 • Ved behov, delta på kundemøter sammen med prosjektleder/avdelingsleder.
 • Forstå kundens behov, fremstå profesjonelt.
 • Sørge for at Sweco leverer i henhold til kontrakt.
 • Oppfølging og koordinering opp mot Geoteknikere:
 • Ha fortløpende kontakt med ansvarlig geotekniker for prosjektet.

DIN BAKGRUNN

 • Du har gjennomført grunnboringsskolen i regi av NGF eller tilsvarende.
 • Du har erfaring med grunnboringsrigg.
 • Du må ha førerkort klasse B.

DINE EGENSKAPER

 • Du er motivert for å bygge opp et nytt markedsområde.
 • Du jobber nøyaktig og yter hundre prosent service.
 • Du er godt forberedt, fleksibel, selvstendig og kvalitetsbevisst.
 • Du er motivert for å skape samhold og være bindeleddet i et positivt team.
 • Du er i stand til å skape struktur og effektive prosesser og har en metodisk tilnærming til oppgaver.
 • Du snakker og skriver godt norsk.

DETTE KAN VI TILBY

 • Ansvarsfulle oppgaver i spennende prosjekter.
 • Et flerfaglig miljø med svært kompetente kolleger og ledere.
 • Et fleksibelt, inspirerende og sosialt godt arbeidsmiljø.
 • Gode muligheter for utvikling innen fag-, ledelse- og prosjektarbeid.
 • Meget gode lønns- og arbeidsvilkår.

Søknadene vurderes fortløpende.

Søk her

Kontaktpersoner:

Kjell Einar Knutsen

Avdelingsleder

901 25 569

kjell.einar.knutsen@sweco.no

Vis flere stillinger: