Jan Tore Sanner

Fagskolene kan opprette flere studieplasser fra høsten

Regjeringen vil at fagskoleutdanningene skal bli mer attraktive, få flere studenter og større fagmiljøer. Regjeringen tildeler derfor 22 millioner kroner til nye studieplasser ved fagskolene i 2018. 

 – Norge trenger flere dyktige fagarbeidere med den kompetansen næringslivet etterspør. Derfor styrker vi fagskolene med 638 nye studieplasser, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

De nye studieplassene skal trappes opp over to år, og fra og med 2020 legges det til rette for totalt 1 276 studieplasser på fagskolene. Det er i dag om lag 15 000 fagskolestudenter i Norge, og satsingen utgjør dermed en betydelig utvidelse av tilbudet på fagskolene.

De nye studieplassene skal særlig øke tilbudet innenfor helsefagene og de tekniske fagene. Tilskuddet til 638 nye studieplasser er varige midler, som blir liggende i tilskuddsrammen til hver enkelt fylkeskommune fremover.

– Fagskoleutdanningene er utviklet i nært samarbeid med næringslivet, og er derfor svært yrkesrettede. Dette gir studentene verdifull og praktisk kunnskap de raskt kan ta i bruk i arbeidslivet. Fagskolene tilbyr både grunnutdanning, videreutdanning og påfyll for voksne som ønsker å styrke sin posisjon på arbeidsmarkedet. Jeg håper mange søker på de nye plassene, oppfordrer Sanner.

Kunnskapsdepartementet gir også 35 millioner kroner i utviklingsmidler til fagskolene i 2018. Både private og offentlige fagskoler kan søke om disse midlene. Søknadsfristen er 18. mai.

Målet med midlene er økt kvalitet i fagskoleutdanningene og godt samsvar mellom utdanningstilbudene og den kompetansen arbeidslivet etterspør. Det skal deles ut midler til prosjekter som bidrar til:

• Kompetanseheving av ansatte

• Samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv

• Bruk av teknologi for læring

I tillegg kan midlene tildeles engangsinvesteringer i utstyr som bidrar til å heve kvaliteten i utdanningene.