Fagsjef geoteknikk

Rambøll er en ledende internasjonal rådgivervirksomhet innen plan, arkitektur og teknikk. Vi er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet som helhet.

Vi erkjenner at det er medarbeidernes kreativitet, innsikt og integritet som skaper de gode og inspirerende løsningene. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen og legger til rette for et godt samarbeid mellom talentene. Våre medarbeidere utvises tillit og tildeles ansvar.


Firma Rambøll Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist20.10.2014

Vi søker fagsjef innen geoteknikk til vårt kontor i Oslo

Som fagsjef innenfor geoteknikk har du en gylden mulighet til å utøve faget dypere på egne vegne og for at ansatte skal sikres den beste faglige modning og utvikling. Vi samarbeider faglig med geoteknikere fra de nordiske land og UK, og leverer tjenester både til bygg-, anleggs- og VA-sektoren. Fagsjefen forutsettes å ha en høy grad av erfaring fra konstruksjons- og/eller infrastrukturprosjekter.

Viktige oppgaver

Fagsjefen har ikke økonomisk resultatansvar, men har en meget sentral funksjon i den faglige utviklingen for medarbeidere gjennom den enkeltes utviklingsplaner.

I stillingene ligger også høy grad av senior medvirkning i oppdragsvirksomhet, men vi krever ikke spesialistnivå innen alle fagets kroker.

Kontakt med og utvikling av Rambøll sin nordiske faggruppe Ground Engineering er viktig, likeså deltakelse i relevante fagfora i Norge og utlandet.

Det forventes at faget synliggjøres sterkt også utenfor bedriften.

Vi tilbyr

  • God mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom Rambøll Academy og eksterne og interne kurs
  • Et spennende og kreativt kompetansemiljø
  • Hyggelige og sosiale kollegaer
  • Konkurransedyktige betingelser og gode sosiale ordninger

Søk stillingen her

Kontaktperson

Øyvind Bredvold +47 93212773


Vis flere stillinger: