Fagsjef Betong - Fagsjef Bygg & Anlegg - Organisasjonskonsulent

FirmaTekna - Norsk Betongforening
FylkeOslo
Søknadsfrist14.09.2007

Fagsjef Betong

 

Til styrking av sekretariatet for en av våre sentrale tilknyttede foreninger, Norsk Betongforening, ønsker Tekna å øke sin kapasitet innen betongområdet.

Fagsjefens oppgaver vil bl.a. være å:

* organisere og vedlikeholde foreningens faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt.
* utvikle samarbeidsrelasjoner til beste for foreningens virksomhet og dens medlemmer.
* utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å heve kompetansen i bransjen gjennom kurs, konferanser, åpne møter osv.
* bidra til å initiere FoU-prosjekter samt bidra med spredning av resultater
* sørge for utarbeidelse av håndbøker og rapporter som etterspørres av bransjen
* følge opp slik at standardiseringsarbeidet er til nytte for bedriftene og det enkelte medlem

Norsk Betongforening er en selvstendig forening tiknyttet Tekna og fagsjefen vil rapportere direkte til foreningens daglige leder.

Ønskede kvalifikasjoner:

* Høyere utdanning og bred generell forståelse av teknologi og dens betydning
* God oversikt og godt nettverk i relevante fag- og industrimiljøer
* Erfaring fra arbeid med å utvikle og gjennomføre kurs og konferanser
* Initiativrik med evne til å motivere andre til innsats
* God formidlingsevne både muntlig og skriftlig
* Markedsorientering og forretningsmessig forståelse

Norsk Betongforenings virksomhet er i stadig utvikling og vi må til enhver tid involvere samarbeidspartnere og utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Vi kan tilby variert og utfordrende arbeid i et interessant miljø og med gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon vennligst kontakt avdelingsleder Knut R. Berg på telefon 22 94 75 54
Kortfattet søknad med CV sendes til Tekna v/Gry Bente Fagerhus, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo eller e-post til gry.bente.fagerhus@tekna.no

Søknadsfrist 14 september.

 

Vis flere stillinger: