Faglaborant (vikariat)

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeSør-Trøndelag
StedTiller
Søknadsfrist03.01.2017

Lab- og vegteknologiseksjonen i Statens vegvesen Region midt har som oppgave å ivareta vegteknologioppgaver i både planlegging, bygging og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. I tillegg drifter seksjonen to laboratorium i regionen. Seksjonen har per i dag 21 ansatte i Molde, Trondheim og Steinkjer. Det er nå ledig stilling som faglaborant (1 års vikariat) ved sentrallaboratoriet Trondheim.

Arbeidsoppgaver

  • Geotekniske analyser: Identifisering og klassifisering av jord (analyser av vanninnhold, densitet, kornfordeling m/slemmeanalyse, konusflytegrense, plastitetsgrense, humusinnhold), Enaksial forsøk, Treaksial forsøk og Ødometer forsøk
  • Asfalt analyser: Ekstraksjon av asfalt (bindemiddelinnhold, korngradering)
  • Drift og Vedlikehold av målestasjoner for luftkvalitet i Trondheim o Kalibrering og oppfølging av målestasjon
  • Øvrig laboratorieanalyser som materialanalyser innenfor asfalt, betong og steinmaterialer

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har fagbrev som faglaborant. Det er ønskelig at du har relevant erfaring fra geotekniske analyser. Kjennskap til vårt laboratorieprogram Labsys vil være en fordel.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi er ute etter en person som arbeider nøyaktig og strukturert. Vi ønsker en person som både trives med å jobbe selvstendig og som del av et team.

Førerkort klasse B er et krav for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no)

Hva tilbyr vi?

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. Søknad med CV sendes elektronisk. Vi setter pris på om du har anledning til å laste opp dine vitnemål. Originale vitnemål og attester samt kopier tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte seksjonsleder Knut Aaness, tlf. 99211564.

Søk her

Vis flere stillinger: