Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, møtte pressen etter at streiken var over. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Fagforening spår flere togkonflikter

Den nesten fem uker lange lokførerstreiken er over, men fagforeningen Norsk lokomotivforbund frykter nye konflikter i årene som kommer på grunn av jernbaneprivatiseringen.

– Når man konkurranseutsetter en sektor hvor en vesentlig del handler om å konkurrere på lønns- og arbeidsvilkår, vil dette lett kunne føre til konflikt. Fordi jeg sier dette, blir jeg beskyldt for å ønske konflikt. Det gjør jeg ikke, men det er logisk at det vil bli konsekvensen, sier leder Rolf Ringdal i Norsk lokomotivforbund til Klassekampen.

Pensjon kan bli neste stridsspørsmål. NSB har varslet at de må kutte i pensjonsutgiftene om de skal kunne konkurrere med private bedrifter. Ringdal sier dette spørsmålet er en tikkende bombe, og at hans medlemmer er bekymret for en mer usikker framtid som ansatt i jernbanen.

Også forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund, som organiserer konduktørene, er klar til kamp.

– Forhåpentligvis kan vi få stanset de negative konsekvensene av reformen uten å gå til konflikt, men vi har våre prinsipper og vil gjøre det som er nødvendig for å sikre at jernbanereformen ikke går på bekostning av de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det siste har også samferdselsministeren lovt, sier hun.

Jernbanestreiken ble avsluttet søndag, og fra i natt klokka 03 skal togtrafikken gå som normalt.