Fagarbeider linjen, hovedsikkerhetsvakt, leder el. sikkerhet søkes

Implenia Norge har ca. 460 ansatte og omsatte for 1 295 millioner kroner i 2012. Selskapet kan vise til mange års erfaring og ekspertise innen komplekse infrastrukturprosjekter, og tilbyr tjenester innen veier, tunneler og broer, jernbane og sporvei, vannkraftverk og infrastruktur i byer, samt nisjetjenester som vann-, frost- og fjellsikring, miljøtjenester, jernbanetekniske tjenester og mikro-tunnelling. Implenia Norge har hovedkontor på Lilleaker i Oslo. Selskapet har også kontorer i Bergen, Stavanger, Ålesund, Stjørdal og Rygge. Implenia Norge inkluderer datterselskapene Implenia Miljø AS, Tunnelteknikk AS, Norbridge AS, Midtnorsk Betongsprøyting AS og Implenia Sverige AB (lokalisert i Stockholm). Implenia Norge er en del av det sveitsiske Implenia AG som har totalt mer enn 6 000 ansatte og en omsetning på 2,7 milliarder sveitsiske francs i 2012. Konsernet har over 140 års historie fra bygg- og anleggsbransjen i Sveits. Selskapet er notert på børsen i Zürich (SIX Swiss Exchange - IMPN, CH0023868554). Hovedkvarteret ligger i Dietlikon like ved Zürich. Mer informasjon på www.implenia.no.

FirmaImplenia Norge AS
FylkeFlere fylker
Søknadsfristsnarest

Som en stor og ekspanderende entreprenør innenfor kompleks infrastruktur ønsker Implenia å satse ytterligere på prosjekter knyttet til jernbane og sporvei. Vi ønsker i den forbindelse å styrke vår interne kompetanse med personell som innehar formell kompetanse og erfaring som fagarbeider linjen, hovedsikkerhetsvakt og leder el. sikkerhet.DU ER:

 • Praktisk.
 • Selvstendig.
 • Samarbeidsvillig.
 • Løsningsorientert.
 • Glad i å løse tekniske utfordringer.

 

DU HAR:

 • Fagbrev som fagarbeider linjen.
 • Godkjenning som hovedsikkerhetsvakt.
 • Godkjenning som leder el. sikkerhet.

 

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Delta på våre prosjekter for Jernbaneverket.
 • Overvåke at arbeidet som utføres blir utført på en fagmessig god måte.
 • Ivareta sikkerheten på våre prosjekter.
 • Lede og følge opp arbeidslag.
 • Delta under planlegging med avdekking av risikoområder på prosjekter og utarbeidelse av sikker jobb analyse (SJA) og risikobegrensende tiltak.

 

DU FÅR:

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Personlige og faglige utviklingsmuligheter.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø med gode medarbeidere.
 • Være med på et vinnerlag med bra bedriftskultur.

 

Stillingen vil innebære noe reisevirksomhet ut til våre prosjekter.

 

 

Kontaktinformasjon

Søk stilling via link på denne siden:

http://www.recruitmentmanager.no/hrm/cv/job.php?job_id=1401

Vis flere stillinger: