Fagansvarlig Reality Capture

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 41000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

FirmaSkanska Survey
FylkeOslo
Søknadsfrist31.01.2019

Skanska har ambisiøse mål for årene som kommer, og vi har behov for å ytterligere profesjonalisere måten vi jobber på gjennom utvikling av vår organisasjon og våre leveranser.

Om Skanska Survey

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering- og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser, og benytter moderne metoder og teknologi for å gjennomføre oppdrag effektivt og med høy kvalitet.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø, og har dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support i organisasjonen. Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska og bidrar aktivt i bransjefora og faglig utvikling innen geomatikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Våre kunder er interne prosjekter i Skanska, andre entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer og offentlige etater.

Vi søker:

Fagansvarlig Reality Capture

Ansvar / arbeidsoppgaver:

• Forvalte og utvikle følgende spesialistområder:

o Terrestrisk laserskanning

o Luftbåren kartlegging ved hjelp av fotogrammetri og laser

o Mobile kartleggingsløsninger, utendørs og innendørs

o Spormåling

o Punktskyhåndtering, modellering og «Scan to BIM»

• Lede tilbudsarbeid innenfor eget fagområde

• Følge opp leverandører innenfor eget fagområde og holde deg oppdatert på programvarer, instrumenter, målemetoder og standarder

• Drive aktivt kunde- og markedsarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

• Relevant utdanning, fortrinnsvis bachelor eller mastergrad. Lang erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse

• Erfaring fra entreprenør-, landmåler- eller rådgivningsbransjen

• Kjennskap til standarder og formater innen fagområdet

• Høy digital kompetanse og erfaring med programvare innen 3D design og punktskyhåndtering

• Gode kommunikasjonsferdigheter på et skandinavisk språk

Egenskaper:

• Forstår raskt komplekse spørsmål og utfordringer og foretar rasjonelle vurderinger

• Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater

• Systematisk tilnærming – planlegger fremover og gjør klare prioriteringer

• Innovativ – forkjemper for endring og nye tilnærmingsmåter

• Identifiserer og utnytter kommersielle muligheter

• Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå teamets mål

Vi kan tilby:

• Meget spennende rolle i en anerkjent og ettertraktet kompetanseenhet

• Utfordrende oppgaver knyttet til store og komplekse prosjekter

• Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø med stort mangfold og med store muligheter for personlig utvikling

• Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Høy etisk standard er en selvfølge for oss. Du må også kunne identifisere deg med våre verdier; Vis ansvarlighet, Vær åpen og ærlig, Bli bedre – sammen og Skap kundeverdi.

Arbeidssted vil være ved et av Skanska Survey sine avdelingskontorer i Oslo, Bergen eller Trondheim, samt i prosjekter etter behov.

Stillingen rapporterer til Fagsjef.

Kontakt:

Direktør Skanska Survey Trond Petter Eide, +47 982 10 920

Fagsjef Skanska Survey Stian Lerbak, +47 982 10 933

Søknadsfrist:

31.01.2019

Søk stilling

Vis flere stillinger: