Fagansvarlig prosjekt

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av alder, kjønn, religion, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakrunn. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

«Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.»

FirmaForsvarsbygg
FylkeInnlandet, Oslo, Troms og Finnmark
StedOslo, Hamar eller Harstad
Søknadsfrist18.05.2020

Fagansvarlig prosjekt

Profesjonalisering innen prosjektgjennomføring

Eiendomsforvaltning er landsdekkende ansvarlig for å inngå avtaler og følge disse opp med Forsvaret innenfor leie, forsyning, vertskap og renhold. Eiendomsforvaltning har det landsdekkende resultatansvaret for leie, forsyning og vertskap. Dette innebærer å sørge for nødvendige prosessbeskrivelser, retningslinjer, føringer, kvalitetsledelse samt ansvar for å følge opp regionenes rapportering ift prosesser og økonomi. Regionene har regionalt gjennomføringsansvar.

Vi søker nå etter Fagansvarlig prosjekt som vil ta ansvar for å bidra til ytterligere profesjonalisering og effektivisering innen prosjektgjennomføring. Du vil få ansvar for å sikre et godt rammeverk for prosjektgjennomføring, samt et kompetent miljø hos prosjektlederne. Arbeidssted vil være ved våre lokasjoner i Oslo, Hamar eller Harstad.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser - jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til helhetlige leveranser og landsdekkende like tjenester
 • Sikre et omforent rammeverk for prosjektgjennomføring, samt etterlevelse og kontroll
 • Være en strategisk rådgiver for Eiendomsforvaltning innen prosjektgjennomføring
 • Være ansvarlig for egne fagsamlinger
 • Ivareta myndighetskontakt på overordnet nivå
 • Oppfølging av produksjon innen verdibevaring i regionene
 • Gi faglig proaktiv bistand og støtte til regionene
 • Bistå med produksjonstall fra planverk ved inngåelse av nye rammeavtaler med leverandør (TAT)
 • Koordinere produksjon med andre forretningsområder
 • Sikre at FDV-dokumentasjon leveres i prosjektene
 • Bidra til kurs og opplæring innen fagområdet i samarbeid med HR

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet, minimum bachelorgrad. Utdannelse på masternivå vil være en fordel
 • Kompetanse og erfaring innen prosjektledelse
 • Relevant praksis fra forvaltning og vedlikehold av eiendom, bygg og anlegg (EBA)
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse og økonomi
 • Må kunne sikkerhetsklareres for nivå Hemmelig/Nato Secret
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er planmessig og strukturert
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er initiativrik og har god gjennomføringsevne
 • Du er resultat- og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr. 627 700 (ltr 69) til kr. 723 200 (ltr 76). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Faglige utfordringer og spennende arbeidsoppgaver
 • Meningsfullt samfunnsoppdrag
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste

Kontaktinformasjon

Pål Rishovd

Avdelingsleder

(+47) 971 21 114

Søk stilling

Vis flere stillinger: