Fagansvarlig (3 stillinger) - Fredrikstad/Oslo/Skedsmo

Menneskene utgjør forskjellen hos Solid. Vi bygger våre relasjoner på gjensidig tillit fremfor rigide kontrakter. Våre verdier har vært viktige byggesteiner for utviklingen av Solids kultur. Engasjement, Spisskompetanse, Samhandling, Tilhørighet, Trivsel og Trygghet er ledestjerner i selskapet som viser retning i hverdagen.
Solid Entreprenør AS har hatt en sterk vekst, og omsetningen for 2018 utgjør over 1 milliard. Våre 450 ansatte jobber derfor kontinuerlig for å innfri våre byggherrers forventninger.

FirmaSolid Entreprenør
FylkeOslo, Akershus, Østfold
Søknadsfrist25.01.2019
  • Betong TKL 3
  • Tømmer TKL 2
  • Mur TKL 3

Solid Entreprenør har hatt en sterk vekst de siste årene. Nå satser vi videre, og styrker organisasjonen for å bli enda bedre. Vi er en entreprenør med omfattende egenproduksjon, og vi ønsker å skape det beste fagmiljøet i bransjen for å levere god kvalitet på effektiv og forutsigbar måte.

Muligheter og ansvar

Som fagansvarlig i Solid er du Solids spydspiss i ditt fag (betong, tømmer eller mur) og skal bidra til at Solid leverer god kvalitet med riktig kompetanse. Rollen skal ivareta gjeldende ansvarsretter innenfor de tiltaksklasser som Solid er godkjent for i tiltakene, samt vårt ansvar relatert de sentrale godkjenninger Solid innehar for faget. Du skal være en teknisk støtte for Solids prosjekter, bidra med kompetansehevende tiltak for fagets produksjonsarbeidere, samt drive forebyggende arbeid på bakgrunn av registrerte avvik:

  • Risikovurderinger knyttet til ditt fag i prosjektutviklingsfasen for nye prosjekter.
  • Bidra til at prosjekter blir bemannet med riktig kompetanse i henhold til gjeldende tiltaksklasser.
  • Bidra til at tilstrekkelig prosjektering gjennomføres for faget.
  • Bidra til at det utarbeides tilpassede sjekklister som sikrer riktig kvalitet.
  • Revisjon i prosjekter for å følge opp at vi produserer i henhold til krav i lov og forskrift samt interne rutiner.

De fagansvarlige skal aktivt delta i prosjekteringsmøter for å bidra med produksjonsvennlige detaljer basert på vår egen Solid-standard. Videre skal de fagansvarlige i fellesskap planlegge og gjennomføre revisjoner. Dette inkluderer å gjennomføre stikkontroller av utfylt KS-underlag, rapportere avvik og bistå med utredning og lukking av avvik.

Stillingen kan plasseres på vårt hovedkontor i Fredrikstad eller ved et av våre regionkontorer i Oslo og på Romerike. Reisevirksomhet mellom kontorene og våre byggeplasser må påregnes.

Stillingen rapporterer til kvalitetssjef i Solid Entreprenør.

Kompetanse og egenskaper

Du må ha utdanning og erfaring som minst oppfyller byggesaksforskriftens krav for fagansvarlig:

  • Tiltaksklasse 2: Mesterbrev eller høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng eller tilsvarende. Minst 3 års arbeidserfaring etter utdanningen.
  • Tiltaksklasse 3: Bachelorgrad i ingeniørutdanning eller høgskolegrad med 180 studiepoeng eller tilsvarende. Minst 5 eller 8 års arbeidserfaring etter utdanningen, avhengig av type utdanning.

God tverrfaglig kompetanse er ønskelig idet samhandling mellom fagene våre er en kritisk suksessfaktor for god og lønnsom produksjon. Som person brenner du for faget ditt og evner å spre engasjement og kompetanse innen fagområdet til dine kollegaer. Du har gjennomføringskraft og er god på å skape endring. Du må være systematisk og opptatt av lojalitet til regelverk og systemer.

Vi tilbyr

Som Fagansvarlig i Solid får du en spennende mulighet til både å utvikle deg selv og være med å utvikle andre. Du må delta på kurs og samlinger slik at du til enhver tid er oppdatert på gjeldende regelverk og praksis for faget.

Våre betingelser innen lønn, pensjon, bil og bonusordning er konkurransedyktige, og miljøet i Solid er inkluderende og godt.

Mer informasjon og søknad

Les mer om Solid på vår nettside. Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen kan du kontakte administrasjonssjef Tom Rohde-Moe eller HR-sjef Richard Høilund.

Søknad på stillingen leveres via søknadsknappen.

Søknadsfrist: 25. januar 2019.

Kontaktpersoner:

Tom Rohde Moe

administrasjonsleder

902 01 351

tom.rohde.moe@solid.no

Richard Høilund

HR sjef

91673699

richard.hoilund@solid.no

Søk stilling

se video

Vis flere stillinger: