Illustrasjonsfoto

Fafo: Arbeidsinnvandringen faller

I årene etter EU-utvidelsene i 2004 og 2007 har tallet på arbeidsinnvandrere i Norge vokst kraftig. De aller fleste kommer fra land i Øst-Europa, særlig fra Polen og Litauen. Men i tredje kvartal 2016 var det flere som vandret ut enn inn fra Polen.

Dette skjer samtidig med at arbeidsløsheten i Norge har steget, heter det i en melding fra Fafo.

Innvandringen fra Polen og Litauen har falt siden 2011. I tredje kvartal 2016 var det 112 flere som vandret ut enn inn fra Polen. Det er særlig blant unge menn vi ser denne tendensen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er fortsatt en stor pågang av utenlandske arbeidstakere til Oslo, mens det har vært en nedgang i Stavanger på grunn av krisen i oljeindustrien. Det ser også ut til å være en økning i midlertidige ansettelser og flere utsendte tjenesteytere, ifølge Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

Hvilke konsekvenser får arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa i en tid med økende arbeidsledighet i Norge? Kan arbeidsinnvandringen være en drivkraft for økonomisk utjevning eller ser vi tvert imot dypere kløfter mellom norske og utenlandske arbeidstakere?

Dette er noen av spørsmålene som drøftes på seminaret «Arbeidsinnvandring – statistikk og status 2016». Seminaret holdes 29. november fra kl 14-16 i Oslo.

Representanter fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) presenterer fersk statistikk og gir sine vurderinger.