Færrest trafikkdøde på 50 år

Hvis utviklingen fortsetter som hittil i år, vil antall omkomne i trafikken i 2005 bli det laveste på 50 år.

Når to måneder av året gjenstår er det registrert 171 omkomne i trafikken, mens tallet på samme tid i 2004 var 218, melder Trygg Trafikk. Det foreløpige tallet for oktober er 14 omkomne, mot 20 i samme måned i 2004. Direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk ser positivt på at det også er registrert færre politirapporterte veitrafikkulykker med personskade og antall skadde. Tall fra Statistisk sentralbyrå for årets ni første måneder viser at færre blir skadd, og at det skjer færre ulykker på norske veier. Av de 14 som omkom i trafikken i oktober, var ni menn og fem kvinner. Åtte var bilførere, én bilpassasjer, tre motorsyklister og to fotgjengere. Av de ni som omkom i bilulykker, døde fire i kollisjon med annet kjøretøy, fire i utforkjøringsulykker og én i kollisjon med elg.