Foto: Morten Holm / Scanpix

Færre varsler om oppsigelser i januar

Nav mottok varsler om mulige oppsigelser og permitteringer av totalt 2.900 personer i januar. Dette er mer enn en halvering siden i fjor.

1.100 av varslene i januar gjaldt oppsigelser. Til samme tid i fjor fikk 3.100 varsler om oppsigelser.

– Vi ser en fortsettelse av trenden det siste halvåret med flere varsler om permitteringer enn oppsigelser. I perioden med nedgang i oljenæringen har vi som oftest sett det motsatte. At bedrifter nå i større grad bruker permitteringer kan bety at næringslivet forventer bedring i markedssituasjonen fremover, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Rogaland og Hordaland varsler fortsatt om flest oppsigelser og permitteringer, men betydelig færre enn for ett år siden. Rogaland har hatt en nedgang fra 1.900 varsler i januar i fjor til 560 varsler i januar i år. I Buskerud og Nord-Trøndelag kom det ingen varsler i januar.

51 prosent av alle varslene i januar kom fra industrien. Dette gjaldt totalt 1.472 personer.

Arbeidsgivere som planlegger masseoppsigelser eller permitteringer gir varsel om dette til Nav en gang i måneden, og disse tallene danner grunnlag for statistikken. Det er ikke alle varslene som resulterer i oppsigelser eller permitteringer, og det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst ti ansatte som må varsle Nav.