Færre unge dør i trafikken

Tall fra Trygg Trafikk viser at antallet unge mennesker som har mistet livet i trafikken, ikke har vært så lavt som nå på 50 år.

Tallet på unge døde i trafikkulykker var urovekkende høyt på slutten av 80-tallet. 160 unge mellom 13 og 24 år omkom årlig på det verste. Men 2005 ligger an til å bli et år med historisk lavt antall unge døde, melder P4. I løpet av de ti første månedene i år er det registrert 54 omkomne mellom 13 og 24 år. Holder tallene seg, ender vi på litt over 60. Det vil i så fall være blant de aller beste årene vi noen gang har hatt, sier Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk til P4 Nyhetene. Også det totale antallet omkomne i trafikken, uansett alder, er lavt i 2005.