Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Færre nye ordre i anleggsbransjen

Verdien på nye bygge- og anleggsprosjekter var totalt 4 prosent lavere i 3. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. En betydelig nedgang i anleggsnæringen bidro til dette, viser nye tall fra SSB.

Mens det har vært en økning på 2 prosent i tilgangen på byggeprosjekter siden 3. kvartal 2015, har verdien på ordretilgangen i anleggsnæringen sunket med 21 prosent.

Ordrereserven for bygge- og anleggsnæringen økte med 2 prosent i 3. kvartal. For byggenæringen var den på omtrent samme nivå som i 2. kvartal, mens beholdningen av anleggsprosjekter økte med 4 prosent. Sammenliknet med 3. kvartal 2015 var ordrebeholdningen totalt 9 prosent høyere. Det var først og fremst beholdningen av boligprosjekter som bidro til veksten, med en økning på 28 prosent målt i løpende kroner.

For de ulike distriktene ser vi i hovedsak en vekst i ordrebeholdningen sammenliknet med 3. kvartal 2015. Unntaket er Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane hvor det har vært en nedgang i bygge- og anleggsreservene.