Færre kvinner får gründerstøtte fra staten

2005 ser ut til å bli et rekordår for nyetableringer av egne bedrifter i Norge. Men kvinner får stadig mindre av den offentlige støtten, viser tall fra Innovasjon Norge.

På tre år har støtten til kvinnelige gründere krympet fra 37 til 28 prosent, viser tall fra Innovasjon Norge. Myndighetene må hele tiden følge med og ha fokus på kvinner. Hvis ikke blir det fort skjevt, sier statssekretær i Næringsdepartementet Karin Yrvin til Nationen. Hun tror kvinneandelen synker hvis man ikke har fokus på hva slags prosjekter kvinner ønsker støtte til. Regjeringen starter nå opp arbeidet med å lage en handlingsplan for kvinnelig entreprenørskap. I arbeidet med planen skal regjeringen blant annet se på hva slags prosjekter kvinner ønsker støtte til. Kvinner driver i større grad med levebrødsbedrifter. De etablerer små bedrifter som det ikke er lett å få støtte til i dag, sier Yrvin. Hun mener sosiale rettigheter som fødselspermisjon og sykepenger, må forbedres. Samtidig skryter Yrvin av arbeidet som Bondevik-regjeringen gjorde for å få i gang kvotering av kvinner i næringslivet. Den forrige regjeringen la ballen på straffelinja, nå er det bare for oss å skyte, sier Yrvin. Bitten Schei i Nettverk for kvinner og innovasjon er opptatt av at handlingsplanen blir så konkret som mulig. Hun advarer mot store ord uten handling. Vi husker godt innovasjonsmeldinga fra den forrige regjeringen. Det var opp som en hjort, ned som en lort, sier hun.