Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Færre konkurser i tredje kvartal

I tredje kvartal ble det åpnet 800 konkurser. Det er en nedgang fra 1.116 konkurser på samme tidspunkt i fjor.

730 av konkursene er foretakskonkurser, mens 70 av dem er personlige konkurser, inkludert enkeltpersonforetak.

Det var 220 konkurser innen bygg- og anleggsvirksomheter og 167 konkurser innen varehandel og reparasjon av motorvogner.

Det var flest konkurser i Oslo og Viken.

Sammenlignet med tredje kvartal i 2019, var det i tredje kvartal i 2020 færre åpnede konkurser. I år er det 800 konkurser, mot 1.116 konkurser i fjor.

Også samlet så langt i år er det færre konkurser enn på samme tidspunkt i 2019.