Færre har gjeldsproblemer

Andelen husholdninger som har problemer med å betale gjeld og regninger, er halvert siden begynnelsen av 2003.

Det viser en undersøkelse fra Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. Forsker ved SIFO, Christian Poppe, sier til NRK at nedgangen blant annet skyldes historisk lav rente på lån og høyere inntekter blant folk. Vel 4 prosent eller 87.000 husholdninger har hatt problemer med å betale regninger og gjeld de siste tolv månedene.