OSLO 20101103. Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteriør. Foto: Morten Holm / ScanpixMorten Holm NTB scanpix

Færre fikk dagpenger, men mottakerne fikk mer

Antallet personer som bor i Norge og som fikk dagpenger, gikk ned med 11 prosent i fjor. I samme periode økte beløpet dagpengemottakerne fikk.

Totalt ble det utbetalt 13,5 milliarder kroner i dagpenger til folk bosatt i Norge i fjor – 9,4 prosent mindre enn utbetalingene i 2016, ifølge tall Statistisk sentralbyrå har hentet fra skattemeldingen.

Antall personer som mottok dagpenger i løpet av 2017, gikk ned med 10,9 prosent fra året før. Samtidig økte det gjennomsnittlige mottatte dagpengebeløpet fra 91.000 kroner i 2016 til 92.000 kroner i 2017.

Også i 2016 falt antall mottakere av dagpenger samtidig som gjennomsnittlig beløp økte. Da økte gjennomsnittsbeløpet med 21 prosent og det totale beløpet med 12 prosent.