Færre egenmeldinger ga lavere sykefravær

Sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,4 prosent fra tredje til fjerde kvartal i fjor. Årsaken er færre egenmeldinger, ifølge Nav.

Det legemeldte sykefraværet ble i denne perioden redusert med 0,8 prosent, mens det egenmeldte fraværet gikk ned med hele 13,6 prosent, viser tallene som er sesong- og influensajustert.

– Sykefraværet er fortsatt på et for høyt nivå, og det er derfor viktig at alle parter jobber for å få redusert det, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.