Arkivfoto: NTB scanpix

Færre døde i brann

To og en halv måned før årets slutt viser dødsbrannstatistikken 42 omkomne i brann. Dette er fire færre branndøde enn på samme tid i fjor, ifølge tall fra DSB.

- Resultatet så langt gir oss et visst håp om at årets dødsbrannstatistikk kan bli bedre enn i fjor, da 61 personer omkom i brann, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Han presiserer at nedgangen i antall branndøde er beskjeden sammenlignet med resultatet for samme periode i fjor, og at brannskadebildet kan endre seg mye i tiden frem mot nyttår.

- Vi går nå inn i en periode av året med økt bruk av elektrisitet, levende lys og fyring i ildsteder. Dette er aktiviteter som medfører økt risiko for boligbrann, påpeker Kalheim. 

Elektriske anlegg

Han peker spesielt på brannfaren ved overbelastning av elektriske anlegg. Det gjelder ikke minst eldre anlegg som kanskje er dårlig vedlikeholdt og underdimensjonert i forhold til hva husholdningen benytter av elektrisk utstyr.

- For å forebygge brann anbefaler vi en jevnlig sjekk i sikringsskapet. Om det lukter svidd eller sikringer er så varme at de er ubehagelig å berøre, bør man umiddelbart redusere strømforbruket og kontakte en autorisert installatør, understreker Kalheim.

- Unngå dessuten bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder som panelovner og vifteovner med høy wattstyrke, poengterer han videre.

For alle som benytter vedfyring til oppvarming av boligen er det viktig å forvisse seg om at skorsteiner og ildsteder er i orden i forkant av fyringssesongen. Hersker det tvil om nevnte installasjoner er brannsikre, bør man søke bistand fra lokalt feiervesen eller andre fagfolk.

Fyrer feil

En vanlig feil i forbindelse med vedfyring er å fylle opp ovn eller ildsted med store mengder ved. Under fyringen holdes trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Dette kalles rundfyring og medfører dannelse av beksot i skorsteinen. Mye beksot kan føre til brann i skorsteinen.

- Rådet vårt er å benytte mindre og hyppigere ilegg av ved kombinert med god trekk. Det gir både en renere og mer økonomisk forbrenning, forklarer Kalheim.

Han ber ellers alle som eier eller leier bolig om å sjekke at røykvarslerne fungerer. Disse bør testes minst en gang i måneden.

Det er grundig dokumentert at tidlig varsling kan utgjøre forskjellen mellom liv og død ved boligbranner. Derfor er viktigheten av å ha røykvarslere som fungerer et budskap vi aldri kan gjenta ofte nok, fremholder Kalheim.