Færre byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned vel 30 prosent fra august til september, viser sesongjusterte tall fra SSB.

Igangsettelsestallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en svakt oppadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden april i år.

Nedgang også for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelser til, gikk ned 9 prosent fra august til september. Med unntak av perioden juni-august i år viser den langsiktige trenden vekst i bruksareal til andre bygg enn bolig helt siden februar i fjor.

Tillatelse til bygging av 28 400 nye boliger siste tolvmånedersperiode

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt igangsettelsestillatelse til 28 400 nye boliger. Det er en nedgang på 4 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

Det ble gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i løpet av siste tolvmånedersperiode. Det er 1,6 prosent mer enn i perioden før.