Fabrikkanlegg fredet på Rjukan og Notodden

Fabrikkområdene etter Hydro på Rjukan og Notodden er fredet. Industrianlegg i verdensklasse og en viktig del av Norges nyere kulturarv, mener riksantikvar Jørn Holme.

– Den andre industrielle revolusjon forandret Norge og bidro til å skape et moderne velferdssamfunn. Anleggene på Rjukan og Notodden var basert på den norske oppfinnelsen kunstgjødsel. Fabrikkområdene etter Hydro på Notodden og Rjukan er hjertet i denne historien, sier Holme.

I dag inngår anleggene i Rjukan Næringspark og Hydroparken Notodden.

Fredningen sikrer anleggene, men Riksantikvaren ønsker at de fortsatt skal være i bruk. Fredningen skal ikke være til hinder for driften.