Betongarbeidene pågår for fullt.

Fabeko-konferanse i betongens Mekka

Rammen rundt årets Fabrikkbetongkonferanse på Gardermoen kunne knapt ha vært bedre da den åpnet fredag morgen. Like utenfor hotellvinduene på Radisson Blu foregår en stor dekkestøp – og i bakgrunnen reiser det seg nye store bygg.

Årets konferanse som er den 45. i rekken, har et bredt og interessant program.

Egentlig skulle samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ha innledet konferansen, men han måtte kaste inn håndkledet på grunn av sykdom. I hans sted møtte statssekretær Bård Hoksrud.

Ellers skal Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret snakke om utviklingen i norsk økonomi. Gunnar Eiterfjord fra Statens Vegvesen skal snakke om Ryfast-prosjektet. Pål Egil Rønn fra AF ar for seg HMS. Steinar Trygstad fra Thilt Engineering AS innleder om etterspente betongdekker med stålfiber som slakkarmering.

Kjell Apeland, Hardanger Rock tar opp temaet tilslagssituasjonen i et langtidsperspektiv og de utfordringene ferdigbetongbransjen vil få. Til slutt vil det bli presentert nyheter i sementmarkedet av Lars Busterud, Cemex og Kjell Kjellsen, Norcem.

Fredag kveld er det stor festmiddag der også prisen Årets Betongstasjon skal deles ut.