Få utnytter netthandelmulighetene – men kjøpemønsteret vil endres

I Norge blir vi stadig flinkere til å handle ulike varer og tjenester via nettet - men proffkundene i byggenæringen har foreløpig ikke tatt skrittet med å gjennomføre kjøpene heldigitalt og utnytter dermed ikke de gode netthandelmulighetene som finnes i stor nok grad.

Mulighetene bruk av internett gir, er noe som hele tiden videreutvikles – og dette er noe både næringslivet og ikke minst forbrukerne har utnyttet. Stadig mer kan du nå gjøre via pc-en eller mobiltelefonen.

Det tok noe tid før byggevarekjedene for alvor tok i bruk nettets muligheter, men nå er det flere av de store aktørene som har utviklet meget gode løsninger for sine proffkunder. Dette er selvsagt et utviklingsarbeid som krever bruk av relativt store ressurser, men å ha gode netthandelsmuligheter er noe som er forventet at alle nå skal ha. Byggevarekjedene har derfor bygget opp løsninger som omfatter mer enn kjøp av de enkelte produktene. Her vil kundene kunne finne oppdatert omtale, informasjon, og dokumentasjon om produktene, kundenes egen kjøpshistorikk og så videre.

De digitale løsningene er blitt godt tatt imot i markedet, og mange har registrert seg som brukere av løsningene - men det er altså få som faktisk gjennomfører kjøpene sine digitalt. De bruker netthandelsløsningen til å se på utvalget, sjekke priser og hente ut annen informasjon – men gjennomfører ikke selve transaksjonen digitalt. Hvorfor mange fortsatt verger seg for dette, er ikke godt å si - men byggenæringen er jo kjent for å være relativt tradisjonell, og det tar tid å endre innarbeidede rutiner.

Digital handel av byggevarer er selvsagt noe som nå fremover vil komme med full fart. Når man først har blitt vant med å ta i bruk nye teknologiske muligheter som dette, endrer kjøpemønsteret seg fullstendig – og det vil kunne skje raskt. Dette vil bli en del av de daglige rutinene både hos de mindre og større kundegruppene. Å handle på nettet gir flere fordeler – og vil kunne bidra til å kutte en del av det uproduktive arbeidet det i dag er å kjøpe varene på tradisjonelt vis - ikke minst om man må innom butikkene flere ganger om dagen fordi man har glemt enkelte varer. Så er det også slik at nettbutikken veldig sjelden holder stengt.

Nå er det selvsagt også mange som ønsker å opprettholde kontakten med varehandelen det gir ved å være i de fysiske butikkene. Derfor vil handelen jobbe hardt for å se til at kundene fortsatt skal komme innom butikkene – men at denne delen av næringen står foran store endringer er det liten tvil om. Det digitale skiftet kommer – og det påvirker selvsagt også handelshusene.