Få benytter retten til å kjøre tung bil

I underkant av halvparten av alle førerkort, om lag 600.000, gir rett til å kjøre tung bil. Men det finnes bare rundt 40.000 registrerte kjøretøyer i denne kategorien.

- Mange betaler nok for en rett de aldri vil benytte seg av, sier faggruppeleder ved Asker og Bærum trafikkstasjon, Fredy Plavnik. Retten til å fornye førerkortet med rett til å føre tung bil, førte til et rush på trafikkstasjonene i fjor. På grunn av all pågangen før jul, åpnet myndighetene for at man kunne levere inn legeattest og bestilling før nyttår, men man måtte personlig møte opp og ordne med kortet før 1.april. Ved Asker og Bærum trafikkstasjon ligger 2-300 søknader, men det er likevel bare en brøkdel mot alle som har vært innom. - Vi ekspederte 36.000 førerkort i fjor, og flere titusen var for klasse C1, som gir rett til å kjøre bil opptil 7,5 tonn. De uavhentede utgjør bare en brøkdel, sier Plavnik.