Få barnehager jobber med realfag

Realfag i barnehagen gjør barna bedre rustet til skolestart, men bare halvparten av barnehagene jobber systematisk med disse fagområdene.

Ifølge rammeplanen for barnehager skal alle barnehagene jobbe med temaer knyttet til realfag, som antall, former og rom samt natur, teknikk og miljø. Men rundt halvparten av landets barnehager jobber ikke systematisk med disse fagområdene, viser en gjennomgang av eksisterende forskning som konsulentselskapet Rambøll har gjort for Utdanningsdirektoratet.

Mens 79 prosent av barnehagelederne oppgir at de jobber mye og systematisk med «kommunikasjon, språk og tekst», oppgir bare i underkant av 50 prosent at de jobber mye og systematisk med realfagstemaene i rammeplanen.

– Rapporten sier klart at ved å vekke barnas interesse for realfag tidlig, så legger man grunnlaget for bedre resultater på skolen. Det betyr at dersom vi skal få til et realfagsløft i Norge, så må vi starte i barnehagen, sier Isaksen til NTB.

Han vil nå stramme inn kravene i rammeplanen for hvordan barnehagene skal jobbe med realfag. Rapporten peker på at formuleringene i dag er så generelle at det i for stor grad blir opp til barnehagene selv hvordan de skal følge opp punktene.

– Vi ser at en del barnehager velger mer eller mindre ubevisst bort å jobbe med realfag. Det blir det ikke anledning til fremover. Dette handler ikke om å lage skole ut av barnehagen, men å lage en realfaglig ramme rundt det som skjer i barnehagen. Det skal bygge på barnas nysgjerrighet og lek, sier Isaksen.

Studier viser blant annet at barnehagelærerne i liten grad promoterer kunnskap og læring om naturen og vitenskapelige fenomener når barna tilbringer tid i naturen.

«Men naturen forklarer seg ikke selv», det gjør heller ikke det meste av naturfaglig kunnskap, påpekes det i flere studier. Forskere framholder at barna kan skape sine egne og gjerne ukorrekte forklaringene på fenomenene de observerer dersom de ikke får bistand av lærerne.

Flere studier peker på at det er spesielt viktig at de voksne legger til rette for mer enn observasjon og undring, og at man bør ha et mål med aktivitetene barna gjør. For ofte er aktiviteten målet i seg selv i barnehagene, ifølge rapporten.

– Det er i dag et altfor stort sprik mellom de barnehagene som jobber bra med realfag og de som ikke gjør det. Vi må tette dette gapet, sier Isaksen.

Han sier realfag i barnehagen også blir sentralt når regjeringen legger fram en realfagsstrategi senere i år.