Få anbydere på Glitrevannverket

Kun to anbydere i anbudsprotokollen for strekningen Hogstad - Drengsrud i Asker.

I serien anbudsåpninger på Reservevannsforsyningen Glitrevannverket har RGA åpnet det niende av totalt 11 anleggsanbud. Denne gangen gjelder det KB 407 Ledningsanlegg Hogstad - Drengsrud i Asker. Kun to anbydere leverte, Arne Olav Lund (17.940) og Oskar og Tormod Wike (19.282) millioner kroner. På strekningen Kjellstad- Brastad i Lier er Veidekke Entreprenør innstilt. Entreprenørteknikk var den andre anbyderen. To anbud med frist i juli er ute på regning KB 208 og KB 209 henholdsvis Bråtan - Lierskogen og Lierskogen - Kommunegrensen Asker.