Exense kjøper Pro Consulting

Exense styrker sin posisjon som leverandør av IT-konsulenttjenester, ved å kjøpe selskapet Pro Consulting AS.

Etter transaksjonen vil konsulentdivisjonen organiseres som et 100% eiet datterselskap under Exense ASA. Pro Consulting vil endre navn til Exense Consulting AS. Etter overtakelsen vil Exense ha 103 ansatte. Daglig leder i Pro Consulting, Olav Waagan, vil overta som leder av Exense Consulting AS. Exense Consulting AS vil ved etableringen ha ca. 40 konsulenter. Exense vil gjennom transaksjonen styrke sin posisjon som leverandør av høykvalitets IT-konsulenttjenester. Exense Consulting vil inneha seniorkompetanse, som i tillegg til dyp teknologikunnskap har unik bransjeerfaring. Selskapet vil tilby tjenester som bla. rådgivning, prosjektledelse, brukeropplevelse, systemutvikling og applikasjonsforvaltning. Exense Consulting kan tilby et bredt spekter av spisskompetanse på bla. Java/J2EE og Microsoft .Net. Det nye Exense Consulting AS vil orientere seg mot storkundesegmentet og besitte særlig kompetanse innen handel og kjededrift, bank, finans og forsikring. Blant eksisterende kunder er NorgesGruppen, Optimera, Bokkilden, DnB NoR, Storebrand, BBS, Statoil og Telenor Mobil.