Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Exact Geo Survey innstilt til jobben med setningsmålinger på E18 Vestkorridoren

Firmaet Exact Geo Survey AS er innstilt til jobben med setningsmålinger av om lag 600 bygg langs E18 Lysaker-Ramstadsletta.

- E18 Vestkorridoren-prosjektet tar sikte på å signere kontrakten med firmaet når karenstiden er utløpt den 27. september, melder vegvesen.no.

Dette var tilbudene fra de fire firmaene i konkurransen eks mva:

- Exact Geo Survey AS: 13,8 millioner kroner

- Rambøll Norge AS: 20,8 millioner kroner

- Terratec AS: 29,9 millioner kroner

- PAS Ingeniører AS 58,2 millioner kroner

Under bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta skal det utføres setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området. Det er anslått at cirka 520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg kan bli påvirket av anleggsarbeidene i form av setninger.

Kontrakten er den første av tre kontakter på oppfølging av setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse.

- Bygningsbesiktigelse, setnings- og vibrasjonsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige påvirkning på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg vil informasjonen bli benyttet som dokumentasjon ved eventuelle påståtte skadesaker på omkringliggende bebyggelse, skriver Statens vegvesen.

Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som planlegges lyst ut i løpet av høsten 2020.