EVIG JUNG for psykologistudenter

Statsbygg skal oppføre et tilbygg til det eksisterende anlegget i Forskningsveien 3 på Gaustad i Oslo. Lunde & Løvseth Arkitekter AS vant prosjektkonkurransen med mottoet EVIG JUNG.

De har med seg 13.3 Landskapsakitekter AS ved Bjarne Aasen. - Vinnerprosjektet gir mye til omgivelsene blant annet ved sin omsorg for utformingen av gaterommet mot øst og ved nedskaleringen av de store volumene via en paviljong mot vest. Prosjektet framstår som overraskende skånsomt mot parkdraget sett i forhold til størrelsen på de innplasserte arealene, sier Berit Skarholt, juryens leder og avdelingsdirektør i Statsbygg. På vegne av Utdannings- og forskningsdepartementet har Statsbygg stått for gjennomføring av en begrenset prosjektkonkurranse for arkitekter med tilknyttet landskapsarkitekt. Konkurransen skal danne grunnlag for valg av konsept og arkitekt for gjennomføring av byggesaken. Hovedintensjonen med vinnerforslaget er å styrke Forskningsveien som en lokal campus og skape en gatekarakter ved at nybygg og uterom bidrar til å fullføre fasaderekken langs Forskningsveiens vestside. Hovedtyngden av programarealene er lagt som en direkte forlengelse av eksisterende sydfløy i byggetrinn 1 med samme etasjetall og samme nivåer som i den eksisterende bygningen. Auditoriet og lesesaler er plassert i en toetasjers paviljong i parken mot vest. Universitetet i Oslo blir leietaker med Psykologisk institutt som den største bruker, med et arealbehov på ca. 3000 m2 brutto. Andre brukere er Psykososialt senter for flyktninger og generelle UiO-arealer, blant annet Senter for helseadministrasjon. Det øvrige arealet vil bli benyttet av mindre, beslektede virksomheter, primært kontorvirksomhet. Fem firmaer ble invitert til å delta i den begrensede prosjektkonkurransen.