Everksjef Nord-Østerdal kraftlag

NØK Kraftlag er ditt lokale energiselskap som sikrer lys og varme til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familiene består videre av selskaper som bruker lokale vann og skogressurser til produksjon av miljøvennlig energi. I tillegg utvikler vi næringslokaler for utleie i regionen gjennom vårt eiendomsselskap.

FirmaNord-Østerdal Kraftlag
FylkeHedmark
StedTynset
Søknadsfrist01.10.2014

Når vår everkssjef går over i annen stilling, blir stillingen ledig fra 6.02.2015. Du vil få ansvaret for Nord-Østerdal Kraftlags (NØK) totale virksomhet, og må kunne slutte deg til NØKs kultur og verdier. Du bør ha utdanning på høyskole-universitetsnivå, gjerne sivilingeniør. Vi ser det er en fordel med kunnskap om energibransjen generelt og kraftlag spesielt. Du må ha forståelse for NØKs lokale posisjon og kunne bidra til videreutvikling i et konkurranseutsatt marked.

Som everkssjef får du ansvaret for å videreføre og forsterke kraftlagets posisjon i regionen, samtidig ønsker vi en tydelig, samlende og motiverende leder for kraftlagets medarbeidere. For å lykkes bør du ha evne til å arbeide utadvendt, systematisk og effektivt med god kommunikasjon både internt og eksternt. Du bør ha relevant ledererfaring med dokumenterte resultater fra en krevende organisasjon og god økonomiforståelse.

Er stillingen interessant for deg?

Da mottar vi din søknad gjerne elektronisk med CV til Bjorn.Frydenborg@nok.no eller pr. post: Bjørn Frydenborg NØK Kraftlag, Tomtegata 8, 2500 Tynset innen 1.10.2014.

Om du har spørsmål til stillingen kontakter du styreleder Bjørn Frydenborg tlf. 901 05 597 eller everkssjef Stein Solbu på tlf. 908 30 440.

Vis flere stillinger: