Evaluerer elevene

HRL Entreprenør tar inn mange elever på utplassering, men tilbyr kun de med rett holdning og interesse for faget lærlingkontrakt.

- Vi evaluerer skoleelevene som er utplassert hos oss, og velger ut de vi er fornøyd med. Det handler om interesse for faget, fravær og holdninger, sier Tone Anne Alvestad hos HRL til Varden.

Hun forteller til avisen at mange av dem som blir utplassert hos entreprenøren har gode holdninger, men at det også er mange som blir silt ut. HRL har for tiden elleve lærlinger.

Varden skrev tidligere i uka at det blant annet innen elektrofag har vært et økende holdningsproblem blant lærlinger. Fravær, mobilbruk og manglende respekt er nøkkelord.