Europeiske kommuner ser til Norge

Kommuner i mange europeiske land ber nå om samme type tiltakspakke som den norske for å redusere arbeidsledigheten og håndtere konsekvensene av finanskrisen, sier KS-leder Halvdan Skard.

Den europeiske kommuneorganisasjonen CEMR har denne uken samlet nesten 1.000 lokalpolitikere fra om lag 40 nasjoner i Malmö. CEMR er en betydelig europeisk aktør og fremmer kommunesektorens interesser blant annet overfor EU.

- Den norske tiltakspakken er et betydelig bidrag til å dempe arbeidsledigheten, sier KS-leder Halvdan Skard, som ledet den norske delegasjonen på møtet.

Ifølge KS-lederen ber CEMR flere land iverksette tiltak mot arbeidsledigheten etter de samme prinsippene som de norske tiltakspakkene: Tiltak bør kanaliseres gjennom lokale og regionale myndigheter. De bør kunne iverksettes raskt, og innkjøpsprosedyrene må tilpasses dette. I tillegg mener kommuneorganisasjonene at investeringene bør støtte mer langsiktige europeiske mål som for eksempel energieffektivisering.