Eurolandenes økonomi steg med 1,7 prosent

Eurolandenes samlede økonomi steg 1,7 prosent i 2010, en oppgang fra 2009s rekordsammentrekning på 4,1 prosent.

Til tross for gjeldskrise i flere euroland, vokste den samlede økonomien i landene som inngår i EUs valutasamarbeid med 1,7 prosent i fjor.

Tallene fra Eurostat viser en betydelig oppgang sammenlignet med 2009 da økonomien krympet med 4,1 prosent.

Statistikken viser også at hele EUs økonomi under ett vokste med 1,7 prosent i fjor. Veksten var imidlertid litt svakere i de 27 landene under ett enn i eurosonen på slutten av året. De to områdene hadde en økonomisk vekst på henholdsvis 0,2 og 0,3 prosent i fjerde kvartal i 2010, litt lavere enn forhåndsprognosene.