EU vil kutte CO2-utslippene med 20 prosent

EUs 27 medlemsland vil kutte sine utslipp av CO2 og andre klimagasser med 20 prosent innen 2020 i forhold til nivået i 1990.

Det kommer fram i energi- og klimapakken som EU-kommisjonen gjorde ferdig på sitt møte onsdag, melder Ritzau. Det nye målet er mer ambisiøst enn det nåværende, som har som mål å kutte 8 prosent. EU-kommisjonen oppfordrer samtidig verdens øvrige industriland om å kutte i sine CO2-utslipp for å nå en samlet reduksjon på 30 prosent. Dersom andre land vil følger oppfordringen, kan EU være villig til å øke kuttene enda mer, opplyser Reuters.